"Introdueixi suport vàlid" (Com introduir el número de suport)

 • Si té dubtes sobre quin és el número de suport en registrar-se en el sistema Cl@ve, sempre que hagi de facilitar aquesta dada, s'oferiran uns enllaços d'ajuda perquè verifiqui quin és el número de suport que apareix en el seu document i com consignar-ho.

  Ajudes número de suport

  Li facilitem a continuació la descripció del número de suport segons el tipus de document:

  Targeta d'estranger

  Si el seu document és una targeta d'estranger, el número de suport apareix en l'anvers i consta de 8 dígits precedits de la lletra E. Si té menys d'aquests 8 números haurà de completar-ho a l'esquerra amb el número 0. Exemple: E87654321.

  Ajuda suport de targeta d'estranger

  Permís de residència

  Si el seu document és un permís de residència, el número de suport apareix també en l'anvers i consta de 8 dígits precedits de la lletra E. Si té menys d'aquests 8 números haurà de completar-ho a l'esquerra amb el número 0. Exemple: E87654321.

  Ajuda suport permís de residència

  Certificat de registre de ciutadà de la Unió

  Si el document és un certificat de registre de ciutadà de la Unió, en el document consta un nombre, escrigui aquest nombre precedit per la lletra "C." Si aquest nombre té menys de 8 dígits es pot completar amb zeros a l'esquerra.

  Exemple: Si el seu certificat té com número de suport: 1234567, ha d'indicar C01234567.

  Ajuda suport certificat registre de la unió

  En els certificats més antics, mida foli, el número de certificat (número de suport) apareix en l'anvers.

  En paper apareix en l'Anvers

  Cl@ve Clave PIN compruebe numero soporte registro CSV error