Consulta per NIF

 • L'opció "Consulta per NIF" permet consultar totes les declaracions presentades per a un NIF determinat.

  En general, cal accedir amb la mateixa firma avançada amb què es va presentar la declaració o amb la del declarant (certificat electrònic o DNIe), amb Cl@ve PIN o número de referència, segons model. Podrà comprovar els tipus d'accés requerits segons les icones situats al costat de l'enllaç.

  tipus d'identificació

  L'única excepció és el model 190. La possibilitat d'obtenir la còpia de la declaració a través d'aquesta opció està restringida al presentador de la mateixa. Només podrà realitzar-se amb el mateix certificat que va presentar la declaració o amb Cl@ve PIN per a presentacions realitzades amb aquest sistema, pel declarant. Si el certificat és de persona jurídica, el que es valguda és, a més del NIF del certificat (persona jurídica), el NIF de la persona física autoritzada en el certificat com representant.

  Aquesta excepció no s'aplica a aquells casos en què la consulta es realitzi mitjançant un certificat que es trobi en Col·laboració Social delegada en el moment de la consulta.

  seleccioni identificació

  Després d'identificar-se, introdueixi facilitar NIF del declarant, seleccioni l'exercici fiscal i el període a què pertany la presentació (mensual o trimestral). Recordi que ha de tenir el visor de documents PDF Adobe Acrobat Reader.

  Introdueixi les dades i revisi Adobe Reader

  En consultes de declaracions de la qual presentació és anual, introdueixi el NIF del declarant i seleccioni exercici fiscal. Polse "Envia".

  Si està correcte premi enviar

  Premi "Enviar" per accedir a la còpia de la declaració.

  enviar dades consulta per nif

  Premi "Veure Pantalla Completa" per visualitzar millor el document i imprimir-ho. La primera fulla conté les dades del Registre com la data i l'hora de la presentació, el nombre de l'Expedient/Referència, el Codi Assegurança de Verificació, i les dades del Presentador i el nombre de justificant.

  PDF còpia

  consulta NIF declaraciones copia