Consideracions ús suport remot a Mac

 • Per a instal·lar l'eina de suport remot a Mac, primer descarregue l'arxiu. En funció del navegador utilitzat, el diàleg de descàrrega variarà.

  En Mozilla Firefox, se sol·licitarà obrir o guardar l'arxiu comprimit per a instal·lar l'aplicació. Prema "Guardar arxiu" i prema "Acceptar". A la barra superior del navegador, localitze la icona de la fletxa per a visualitzar les últimes descàrregues i executar l'aplicació.

  guardar fitxer aplicació firefox

  executar l'arxiu descomprimit

  En Google Chrome, la barra de descàrregues apareixerà a la part inferior de la pantalla. Faça clic sobre el fitxer ZIP descarregat i accedirà directament a la carpeta de "Descargas". Execute l'aplicació "TeamViewer QuickSupport" i prema "Obrir" per a iniciar l'aplicació.

  descàrrega aplicació chrome

  obrir descàrregues en chrome

  obrir aplicació chrome

  En Safari, en la part superior del navegador, faça clic en la icona de la fletxa per a visualitzar les descàrregues. Polse sobre l'aplicació "TeamViewer QuickSupport" per a obrir-la.

  En tots els casos, a continuació se sol·licitarà l'acceptació del descàrrec de responsabilitat respecte a l'ús de l'aplicació.

  Descàrrec responsabilitat en chrome

  Després d'acceptar, s'oferix la ID i contrasenya que ha de proporcionar a l'agent que l'atén per a visualitzar la seua pantalla.

  Aneu i contrasenya a Mac

  És possible que en funció de la versió de l'aplicació, en una altra finestra se sol·licite el seu permís per a la visualització de la pantalla per part de l'agent. 

  permís per a visualitzar la pantalla

  En una finestra que se situarà en la part superior de la pantalla podrà comprovar que la sessió de visualització està activa. Per a finalitzar la sessió, només haurà de prémer en l'aspa o accedir al menú de l'aplicació i a "Eixir de TeamViewer QuickSupport".

  Sessió activa a Mac

  Eixir de l'aplicació a Mac

  Per a accedir a la descàrrega de l'aplicació a Mac, faça clic ací.

  utilitze control remot Mac visualització