Comprovació de la versió, instal·lació i configuració de la màquina virtual de Java