Enregistrament de la declaració d'un fitxer

Programa d'ajuda

Hi ha dos tipus, aquells en què cal instal·lar el programa en l'equip i queden com una aplicació autònoma i aquells que cal utilitzar a través del navegador.

  • En el primer tipus estarien enquadrats els programes d'ajuda de Renda, IVA, Societats o declaracions Informatives.Estos programes d'ajuda estan disponibles en la pàgina web de l'Agència Tributària.Accedirà a través de l'apartat "Accedisca directament", en l'opció "Descàrrega de programes d'ajuda".
  • El segon tipus de programes es troba disponible a la Seu electrònica de l'Agència Tributària, accedint a "Tràmits destacats" (al bloc central) i posteriorment en l'opció "Presentar i consultar declaracions".

Emplenament de formulari en línia

Estos formularis estan disponibles a la Seu electrònica de l'Agència Tributària, accedint a "Tràmits destacats" (al bloc central) i posteriorment en l'opció "Presentar i consultar declaracions".

Format de la informació (Disseny de Registre)

Els dissenys de registre a què han d'ajustar-se els fitxers amb les declaracions a enviar, estan disponibles en esta pàgina web, dins de la pestanya "Ajuda", en l'apartat "Dissenys de registre".