Consulta de la presentació

El resultat de la presentació correcta d'una declaració serà en qualsevol cas la pàgina de resposta en la qual aparega el text "La seua presentació ha sigut realitzada amb èxit" amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

Per a comprovar la presentació accedisca, dins de l'apartat "Tràmits destacats"De la Seu electrònica, a l'opció "Presentar i consultar declaracions".

Localitze el model de declaració  i prema l'opció "Còpia Electrònica (Consulta Íntegra)" o "Consulta por NIF de declaraciones presentadas".

També pot realitzar la "consulta per NIF de declaracions presentades"Dins del portal personalitzat "els meus expedients" situat en la part superior dreta de la pàgina inicial de la Seu electrònica.Recorde que l'accés a "els meus expedients"Requerix identificar-se amb el certificat electrònic o DNIe del titular o estar apoderat per a realitzar eixe tràmit concret.