Presentació mitjançant formulari en línia

    • Seleccione el model que presentarà i punxe sobre l'opció corresponent al resultat de la seua declaració i la modalitat (A ingressar, sol·licitud de devolució, etc.).
    • Seleccione el tipus d'accés. Es mostrarà el formulari per a complimentar al Web.En la part superior dreta del formulari disposa d'un enllaç “Ajuda” amb instruccions d'emplenament del model.

    • Emplene el model.En cas de necessitar un NRC per a fer la presentació, consulte més a baix la “Guia de pagament d'impostos”.

     Si desitja obtindre informació addicional sobre la presentació d'estos models (importació a partir d'un fitxer, presentació en nom de tercers, etc.), consulte la “Guia de presentació d'autoliquidacions per Internet”.

  • Guia de presentació d'autoliquidacions per Internet Document PDF  (818 KB)