Presentació del model mitjançant fitxer generat amb programa d'ajuda.

  1. Accedisca a la secció “Descarga de programas de ayuda"I  seleccione el grup a què pertany la declaració que vol presentar.

  2. Seleccione l'exercici fiscal i punxe en l'opció “Descàrrega”.

  3. Seguisca les instruccions facilitades per a la descàrrega i instal·lació del programa.

  4. Genere el fitxer de presentació.Alguns d'estos programes implementen una opció de presentació des d'ells mateixos.

  5. Si desitja presentar el fitxer en un altre moment, pot realitzar-lo des de l'opció  "Presentar i consultar declaracions"A la Seu Electrònica.

  6. Punxe sobre el model que presentarà i seleccione el tipus d'accés.Ajudant sobre “Llegir declaració"Per a localitzar el fitxer de presentació al seu equip.

  7. Una vegada llegit i validat el fitxer, es mostrarà un resum de la declaració.Si tot és correcte, punxe en “Firmar i enviar”. Recorde que si es tracta d'una autoliquidació amb resultat a ingressar i no domicilia l'ingrés, haurà d'obtindre primer el NRC i després presentar l'autoliquidació.

  8. Introduïsca les dades necessàries segons el tipus d'accés elegit i  punxe en “Prema per a continuar”.

  9. A continuació, rebrà un full de resposta en el qual s'indica la data i l’hora de presentació.En cas que haja estat rebutjada, comprove els errors que es detallen al peu d'este full i verifique’ls.