Ajuda declaració de consumidor final article 106.4 RIE diversos subministraments