Ajuda Procediment ZZ27 - Declaració responsable dels òrgans de contractació i els interventors que fiscalitzen les actuacions administratives dirigides al lliurament de béns o prestació de serveis a la Comunitat Autònoma de Catalunya