Ajuda Procediment ZZ26 - Certificació prèvia per a la realització material de pagaments de la Comunitat Autònoma de Catalunya a través del Tresor