Ajuda Procediment DP02 - Procediment sancionador en matèria d'estadístiques dels intercanvis de béns entre Estats membres de la Unió Europea (INTRASTAT)