Ajuda Procediment DE09 - II. EE. Declaració d'adquisició intracomunitària de barreges de biocarburant amb carburant convencional amb destinació a una fàbrica o depòsit fiscal.