Ajuda Procediment DD19 - Regularització cotitzacions de sucre i isoglucosa campanyes 2001/2002 a 2005/2006