Ajuda Procediment DD15 - Justificació de l'estatut comunitari de les mercaderies