Ajuda Procediment DC49 - Autorització d'homologació del tipus de precinte