Ajuda Procediment DC28 - Expedidor autoritzat de trànsit de la Unió/comú