Nota informativa

Els directoris de les empreses exportadores i importadores recullen les dades identificatives de les esmentades empreses, així com la informació dels productes i països amb els quals comercien.Estos directoris són fonamentals perquè les empreses estrangeres coneguen la nostra oferta exportadora i, conseqüentment, s'afavorisca l'establiment de noves oportunitats de negoci i la creació d'ocupació i riquesa.

Des de fa anys, l'ICEX Espanya Exportació i Inversions, amb la col·laboració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), publica traduïda a nou idiomes, una base de dades amb l'Oferta Exportadora Espanyola als portals creats per a tal final . L'esmentada publicació està dirigida principalment a empreses estrangeres interessades en entaular relacions comercials amb empreses espanyoles.

Òbviament, les esmentades bases de dades necessiten una constant actualització, permetent la inclusió de noves empreses i la renovació de la informació del seu contingut.Per això, s'habilita un enllaç perquè les empreses que no es troben en l'esmentat directori i que en els últims anys han realitzat operacions de comerç exterior, puguen donar-se d'alta en l'esmentat directori beneficiant-se d'esta tasca de difusió, a través dels esmentats portals de difusió de l'ICEX i mitjançant la seua xarxa de més de cent Oficines Econòmiques i Comercials a l'exterior, les quals atenen peticions d'importadors, distribuïdors, agents o representants d'altres països.

En cas que una empresa considere del seu interés figurar en els esmentats directoris, és precís que autoritze  l'Agència Estatal d'Administració Tributària la cessió a l'ICEX de la següent informació:

- Raó social i CIF.
- Domicili fiscal.
- Telèfon, fax i correu electrònic.
- Productes que importa i exporta.
- Països des dels que importa i als quals els exporta.

L'esmentada autorització podrà ser revocada en qualsevol moment.

Tant l'autorització com la revocació de l'esmentada autorització deuran formalitzar-se obligatòriament de manera electrònica, des de qualsevol ordinador que tinga instal·lat el certificat electrònic de l'empresa.

  • RSS
  • Mapa web
  • Accessibilitat
  • Ajuda