Ajuda Procediment DC12 - Autorització d'exportador autoritzat d'origen