Ajuda Procediment DC06 - Autorització de fàbriques de sucre i isoglucosa