Ajuda Procediment DB05 - Declaració de Baix Valor.Franquícia aranzelària i exempció IVA per enviaments sense valor estimable.