Instruccions per a integrar un calendari en el seu gestor de calendari personal

COM SUBSCRIURE'S AL iCALENDAR DEL CALENDARI DEL CONTRIBUENT DE L'AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

El calendari del contribuent en format iCalendar permet incorporar els venciments al calendari personal que oferix Google Calendar (espai personal i gratuït que oferix Google als usuaris que disposen d'un compte de correu electrònic de gmail).No obstant això, els fitxers que seguixen l'estàndard iCalendar poden integrar-se amb la majoria de les aplicacions de calendari (per exemple Outlook, Yahoo, Mozilla Thunderbird, Zimbra, Apple ICal, etc.).

Els passos per a subscriure's al iCalendar de l'AEAT són els següents:

1.Fer clic en la pestanya calendari del compte de gmail personal.

imagen1

2.Fer clic en el desplegable “Altres calendaris” i seleccionar Afegir per URL“.

imagen2imagen3
 

3.Localitzar la direcció URL del calendari que es vulga incorporar al calendari personal i introduir-la en el camp corresponent.

Pot incorporar al calendari personalitzat algun o tots els calendaris que s'indiquen a continuació.

URL disponibles:

Renda:  https://www.google.com/calendar/ical/invitado2aeat%40gmail.com/public/basic.ics

Renda i Societats: https://www.google.com/calendar/ical/aio2b0s64q65r7v87j5ma8fvog%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Sociedades: https://www.google.com/calendar/ical/b7g1j3bod3gdjbka03uo6kr988%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

IVA: https://www.google.com/calendar/ical/517mcuhcis0lldnp9b7c0nk2q8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Declaracions informatives:

https://www.google.com/calendar/ical/hqp9h5ft4snag42aea96791g28%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Impostos especials i mediambientals:

https://calendar.google.com/calendar/ical/mvdk363hjsatf9c2524ja2npo8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Impost sobre primes d'assegurances:

https://www.google.com/calendar/ical/1rr0g308smpmmffgmsnc6pnsh8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Impost sobre depòsits en les entitats de crèdit:

https://www.google.com/calendar/ical/g8q6rbiq56i8al6sm0vabq6nlk%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Número d'identificació fiscal:

https://www.google.com/calendar/ical/p39ok1tj2rrm7vrs65lscihuks%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Compte corrent tributari:

https://www.google.com/calendar/ical/jaktdfpo1d6frode4enl3of2jk%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

4.Una vegada afegida l'URL del calendari o calendaris que li interessen, faça clic en "Afegir calendari" i estos apareixeran en l'apartat Altres calendaris de la columna esquerra del seu calendari personal.

5.Incorporats els venciments dels diferents models, és possible la seua configuració perquè amb el termini i la via que s'estime oportuna es notifiquen prèviament tals venciments.

imagen5