Finestreta Única per a règims especials d'IVA sobre servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics.Clausura de la jornada (Part 3/3)