Incorporació de models a la Plataforma Informatives