Sol·licitud de cita prèvia amb codi segur de verificació (CSV)