Sistema per a l'autocorrecció de les declaracions amb sol·licitud de devolució en l'IRPF 2015 (VERIFICA)

L'Agència Tributària ha establit un sistema pel qual els contribuents amb declaracions de l'IRPF 2015 per retornar amb determinades incidències que suposen una minoració de la devolució declarada puguen corregir la seua declaració amb la finalitat d'anticipar el cobrament de la devolució.

Si vosté es troba entre eixe col·lectiu, podrà realitzar la correcció accedint a l'estat de tramitació de la devolució de l'IRPF el 2015 a la icona Consulta de la devolución del portal de Renda 2015 i fent clic en l'opció VERIFICA (Autocorrecció de declaracions).Per a això haurà d'utilitzar certificat electrònic o DNI electrònic, o bé el sistema Cl@vePIN.

En cas que la correcció es pretenga realitzar per representants o col·laboradors socials, serà necessari que disposen per a això de dos apoderaments per part del contribuent:un apoderament per a rebre notificacions i un apoderament general per a realitzar tràmits tributaris o específic per a la gestió de la declaració de l'IRPF.Estos dos apoderaments s'atorgaran a les oficines de l'AEAT o també a la Seu electrònica mitjançant certificat electrònic o Cl@vePIN.