Què cal fer amb les dades fiscals?

Les dades fiscals servixen de base per a l'obtenció de l'esborrany que en un moment determinat s'envia al contribuent o es genera a través de Renda WEB.

L'obtenció de l'esborrany implica també la de les dades fiscals, ja que han servit per a l'elaboració del mateix.

En el cas que amb base en la normativa no puga emetre's un esborrany, l'Agència Tributària facilitarà al sol·licitant únicament les dades fiscals.

Les dades fiscals poden obtindre's i consultar a Internet amb el número de referència (RENØ), amb Cl@ve PIN o amb certificat electrònic o DNIe.

A més de consultar-los, si complimenta la declaració de la Renda amb el programa PADRE és possible descarregar la majoria de les dades fiscals directament, utilitzant el mateix número de referència o la resta dels sistemes d'identificació electrònica.El programa el guiarà en el procediment.

Si ha rebut la carta amb les dades fiscals per correu ordinari, trobarà la casella (490) de Renda el 2014 a la primera pàgina, a dalt a l'esquerra.

Amb l'esmentada casella, accedint a la icona groga RENØ del Portal de Renda el 2015, podrà obtindre el número de referència amb què realitzar totes les gestions del seu esborrany / declaració.

Podrà obtindre, modificar i confirmar el seu esborrany amb el número de referència.També podrà procedir a la presentació de la declaració (si resulta per retornar o a ingressar amb domiciliació bancària) amb eixe mateix número de referència.No cal disposar de firma electrònica.