Com modificar la titularitat d'un immoble?

Si detecta algun error en les dades fiscals relatiu a la titularitat dels seus immobles pot comunicar-ho, corregint i regularitzant la seua situació davant del Cadastre, a través del següent enllaç: