Sol·licitud i recollida immediata de certificats de Renda

 • Sense necessitat de desplaçar-se a les oficines de l'Agència Tributària pot sol·licitar i recollir de forma immediata certificats de Renda. L'accés pot realitzar-se a través de la següent ruta:

  https://www.agenciatributaria.gob.es/Procedimientos, Serveis i Tràmits (Informació i Registro)/Certificaciones/Declaraciones tributàries/Expedició certificats tributaris IRPF/Tràmits/sol·licitud i recollida immediata

  Apareixerà un desplegable en el que haurà d'indicar el tipus d'accés (o de signatura electrònica) que sol·licitarà i recollirà el certificat:

  • Certificat electrònic o DNIe
  • Cl@ve PIN
  • Altres sistemes d'identificació

  A continuació es detallen els passos per a obtindre el certificat amb el tipus d'accés "Altres sistemes d'identificació":

  1. Consigne el NIF
   Si va ser declarant de renda a l'exercici fiscal que sol·licita el certificat, ha d'aportar el valor de la casella que s'indica per a cada any. Ejemplo: si sol·licita certificat de IRPF El 2011 haurà d'aportar l'import de la casella 620 de la seua declaració de IRPF 2011. Si el valor de la casella corresponent fora zero, se li sol·licitarà un codi de compte bancari en el qual figure com titular.

   Si NO va presentar declaració, deixe el valor de la casella sense contingut. Al seu lloc se li sol·licitarà posteriorment un codi de compte bancari en el qual figure com titular.

   En qualsevol dels dos casos, valide la sol·licitud.

  2. A continuació, introduïsca un número de telèfon mòbil. Valide la sol·licitud.
  3. L'Agència Tributària li enviarà a este mòbil un SMS amb el número (el Codi Segur de Verificació- CSV) del certificat de IRPF
  4. Confirmada la sol·licitud, se li presenta una pantalla amb les dades de la mateixa i un requadre per a consignar el CSV que acaba de rebre al mòbil. Teclejat el CSV, marcant el requadre “Consultar Certificació” ja es pot descarregar / imprimir el certificat de IRPF
 • Vídeo explicatiu per a la sol·licitud