Sol·licitud de forma presencial en oficines de l'Agència Tributària

Utilitzant el servei de cita prèvia, pot sol·licitar el certificat tributari directament en l'Administració o Delegació de l'Agència Tributària que corresponga al seu domicili fiscal. Haurà de presentar el model 01- “Sol·licitud de Certificats", excepte per al certificat de contractistes i sotscontractistes, que s'utilitzara el model 01C- “Sol·licitud de Certificat de Contractistes i Sotscontractistes"

En tot cas recorde que per a la sol·licitud per Internet de determinats certificats tributaris no és necessari disposar de signatura electrònica avançada o de Cl@ve PIN:

  • Contractistes i sotscontractistes
  • Certificados de Renta
  • Certificado de Operador Intracomunitario