Resultat dels certificats.

En general, quan es tracte de certificats d'estar al corrent d'obligacions tributàries o de contractistes i sotscontractistes,  el resultat dels certificats tributaris serà algun dels següents:

  • Positiu de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
  • Es denega el certificat per deutes del sol·licitant.
  • Es denega el certificat a falta de presentació de declaracions del sol·licitant.
  • Es denega el certificat pels dos motius anteriors.