Verificació, renovació i revocació de certificats electrònics