Pot tindre diversos certificats instal·lats al navegador?

Vosté pot tindre diversos certificats instal·lats al seu equip, sempre que siguen de persones autoritzades diferents o emesos per diferents entitats.Es recomendable que no se exceda de 16 certificados por navegador.