Pot tindre diversos certificats el mateix titular?

Les persones físiques solament podran tindre un certificat en vigor emés a nom i NIF seus, excepte, si els certificats són de diferents entitats emissores.Si en sol·licita un de nou amb les mateixes dades, el certificat que tenia anteriorment quedarà revocat i no el podrà utilitzar.Les persones jurídiques podran tindre emesos i en vigor, tants certificats com representants legals tinguen.