Què són la clau pública i la clau privada

La tecnologia actual usa, majoritàriament, en els processos de signat i xifratge el que es denomina criptogràfica asimètrica.Això vol dir que a cada usuari que vullga signar i/o xifrar se li assignen dues claus, una de pública i una altra de privada.

És convenient saber que la clau que apareix al certificat electrònic és només la clau pública.La clau privada no apareix en el certificatEncara que l'esmentada clau privada haja pogut ser generada per la mateixa autoritat de certificació que va expedir el certificat, i es correspon només amb la clau pública que apareix al certificat.L'autoritat de certificació no pot emmagatzemar en cap moment la clau privada.Així doncs cada certificat té associada una clau privada, però esta no apareix continguda al certificat.

De vegades per error, es pensa que la clau privada ve també al certificat.Sobretot en el cas que el certificat estiga en targetes.A la targeta sol vindre tant el certificat com la clau privada, però es tracta de fitxers electrònics diferents.