Nota informativa

NOUS CERTIFICATS ELECTRÒNICS

Conforme a la nova normativa europea, a partir de l'1 de juliol de 2016 han de deixar d'emetre's certificats de signatura electrònica a favor de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, si bé estos certificats (conforme a les directrius del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme) podran continuar utilitzant-se fins a la seua caducitat o revocació.Per a substituir als esmentats certificats, es podran utilitzar certificats de signatura electrònica de representant de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica.

L'Agència Tributària no és emissora de certificats electrònics, no obstant això actua com a Oficina d'Inscripcions dels certificats emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.

A estos efectes i en relació amb els nous certificats de la FNMT-RCM s'informa:

Amb l'objectiu d'adaptar-se a estos canvis tècnics, a partir del 6 de juny de 2016 la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre–Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM) començarà a expedir els nous certificats de representant de persona jurídica, de representant d'entitat sense personalitat jurídica i de representant per a administradors únics i solidaris.A partir d'eixa data, deixaran d'emetre's els actuals certificats de persona jurídica i d'entitat sense personalitat jurídica, i la renovació dels mateixos no podrà realitzar-se a través de la pàgina web.No obstant això, podran continuar utilitzant-se fins a la seua caducitat o revocació.

NOTA: Si se'n va realitzar la fase d'acreditació abans de divendres 3 de juny a les 14 hores podrà descarregar-se el certificat en la següent direcció:

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-juridica/obtener-certificado-software/descargar-certificado-old

Si es va realitzar la sol·licitud del certificat abans del dia 3 de juny i no s'ha realitzat el registre, s'haurà d'iniciar els tràmits realitzant una nova sol·licitud.

Els nous tipus de certificats de la FNMT-RCM són els següents:

  • Certificat de Representant de Persona Jurídica.

  • Certificat de Representant d'Entitat sense Personalitat Jurídica.

  • Certificat de Representant per a Administrador Únic o Solidari.Esta nova modalitat podrà obtindre's sense necessitat de personar-se a les oficines d'inscripcions ni aportar cap documentació, sempre que s'identifique en la pàgina web CERES, amb un certificat electrònic de persona física expedit per la FNMT-RCM o dels inclosos en el DNI electrònic.

    Els nous certificats de representant de persona jurídica tindran un cost de 14€ i els d'administrador únic o solidari de 24€, impostos no inclosos.La diferència de preus rau en el cost assumit per la FNMT – RCM de la comprovació en línia davant del registre mercantil de les facultats de representació de l'administrador únic o solidari.

    Para más información visite la página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre: