Què és renovar un certificat

Si es desitja tornar a utilitzar un certificat quan es troba pròxim a la seua data de caducitat, és necessari realitzar la renovació del certificat abans d'arribar a la data límit.És renovable sense necessitat de realitzar de nou tots els passos anteriors.

Depenent de l'Autoritat de Certificació i del tipus de certificat, este podrà o no ser renovat telemàticament.

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) únicament permet la renovació dels certificats de persona física i de representant per a administradors únics i solidaris;es pot sol·licitar la renovació telemàtica d'estos tipus de certificat utilitzant el mateix certificat electrònic que es vol renovar, sempre que la sol·licitud s'efectue durant els 60 dies anteriors a la seua caducitat.A més s'ha de tindre en compte que si el certificat que es vol renovar es va obtindre identificant-se amb un altre certificat digital o ja va ser renovat anteriorment, no es podrà emetre un nou certificat sense acreditar presencialment la identitat en alguna Oficina d'Inscripcions.