Altres qüestions tècniques

Per a la renovació telemàtica d'un certificat és imprescindible l'autenticació del mateix.El mecanisme utilitzat per a l'autenticació telemàtica dels usuaris és la signatura electrònica.Per tant, perquè es puga completar el procés, és imprescindible que les eines utilitzades per l'usuari siguen capaces de realitzar esta signatura electrònica, i açò ha de ser independent del sistema operatiu i del navegador utilitzat.

En la renovació de certificats electrònics el protocol d'enviament de dades i el format de signatura electrònica són formats estàndard, independents del sistema operatiu i del navegador utilitzat.En concret, per a la transmissió s'utilitza http, i el format de signatura electrònica és CMS.

L'estàndard http està definit en http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt (RFC2616) i CMS en http://www.ietf.org/rfc/rfc2630.txt (RFC2630).Ambdós són estàndards de facto, definides pel grup de treball d'enginyeria d'Internet (Internet Engineering task Horce IETF),  encarregat de definir les normes d'Internet.

Por otro lado, para realizar la firma electrónica, es necesario que la aplicación (navegador) que utilice el usuario pueda realizar operaciones de firma electrónica.Esta funcionalitat la tenen les versions estables dels navegadors Internet Explorer 5.5, Mozilla 1.7, Netscape 7.2, Firefox 1.0 i posteriors.

La funcionalitat de la signatura electrònica es suprimó en versions posteriors del navegador Netscape, i en navegadors que van heretar part del codi Netscape (com Mozilla), no es va incloure la funcionalitat de signatura electrònica fins a la versió 1.7 (en concret la beta 2).A partir de la versió 1.7 de Mozilla l'aplicació de petició de certificat d'usuari, la de modificació de dades personals i la de renovació de certificats electrònics funcionen amb Mozilla 1.7,  i per tant, també amb tots els sistemes operatius als que s'ha portat este navegador (Linux inclòs).