Cómo renovar un certificado

Els passos concrets per a renovar un certificat depenen de l'Autoritat de Certificació que l'haja emés, per la qual cosa pot consultar la pàgina web de l'Autoritat de Certificació si necessita més informació.

No obstant això, el procediment sol ser similar.Així per exemple, els passos a seguir per a la renovació d'un certificat emés per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) són els següents:

 • Connexió a la pàgina Web de la Fàbrica Nacional Moneda i Timbre i accedir a l'aplicació de renovació de certificats.
 • Sol·licitud d'autenticació de l'interessat mitjançant el seu certificat emés per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.Haurà de seleccionar el certificat per al qual desitge sol·licitar la renovació.
 • La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre presentarà a l'interessat les condicions d'utilització dels sistemes electrònics, informàtics i telemàtics per a l'obtenció de certificats a expedir per la FNMT, vigents en el moment de la sol·licitud.Aquestes condicions hauran de ser prèviament acceptades abans de continuar amb la sol·licitud del certificat.
 • En el cas de certificat en targeta, marque la casella que li habilitarà la utilització de la targeta.Prement el botó d'acceptar començarà amb el procés de sol·licitud de renovació, apareixent la pantalla que li permetrà enviar la petició.
 • A la targeta es generarà una parella de claus, pública i privada.Este procés tardarà uns segons.
 • La sol·licitud de certificat per a la clau pública serà enviada a la FNMT Apareixerà un mòdul de signatura electrònica, firmat per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre que haurà d'acceptar.
 • La FNMT presentarà a l'interessat el document electrònic "Sol·licitud de Renovació de certificat" en el qual figuren:
  • Los datos identificativos del titular y su representante, en caso de entidades.
  • La solicitud electrónica del certificado, incluyendo la clave pública.
  • La leyenda:"Solicito el certificat expedit per FNMT, les dades del qual consten;a la present sol·licitud i declare conéixer les seues condicions d'utilització".
 • L'interessat així que, procedirà a la creació d'una signatura electrònica del document en prémer el botó "ENVIAR". 
 • Una vegada rebuda i verificada la sol·licitud, la FNMT subministrarà un codi de sol·licitud a l'interesado.Con este codi podrà procedir a descarregar-se el certificat renovat.