Es poden modificar les dades personals una vegada descarregat el certificat?

Únicament es poden modificar les dades que no apareguen en el certificat a l'efecte de comunicació amb l'Autoritat de Certificació.Per modificar les dades que apareixen en el certificat cal emetre un nou certificat.