Què fer si en sol·licitar el certificat l'aplicació li pregunta si vol instal·lar i executar Microsoft Certificate Enrollment Control?

cal acceptar la instal·lació, que li permetrà actualitzar la llibreria xenroll.dll que conté funcions criptogràfiques.