Obtención del certificado con el DNIe

Depenent de l'Autoritat de Certificació escollida podrà obtindre un certificat electrònic utilitzant el seu DNI electrònic.Consulte la pàgina web d'aquella que ha elegit.Actualment la FNMT oferix la possibilitat d'obtindre el seu certificat de persona física o de representant per a administradors únics i solidaris utilitzant el seu DNI electrònic;per a més informació consulte en la pàgina web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Nova finestra

Els nous DNI que incorporen certificats electrònics són emesos pel Cos Nacional de Policia a través del Ministeri de l'Interior.Amb estos certificats electrònics, vosté pot efectuar qualsevol tràmit amb l'Agència Tributària que requerisca la seua identificació.