Obtenció d'un certificat electrònic en suport targeta

Els passos per a l'obtenció del certificat en targeta criptogràfica dependran del procediment establert per l'Autoritat de Certificació triada pel sol·licitant.Consulte la pàgina web d'autoritat per a conéixer-lo.Recorde que per realitzar tramitacions telemàtiques amb l'Agència Tributària, el certificat ha de ser emés per una de les Autoritats de Certificació autoritzada.Trobarà el llistat d'estes autoritats en Entitats Emissores de Certificats Electrònics.

En el cas dels certificats d'usuari en targeta criptogràfica expedits per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), els requisits per a obtindre'l i poder realitzar tràmits telemàtics amb l'Agència Tributària són els següents:

  • Obtindre el certificat arrel de FNMT.
  • Si el seu ordinador no té lector de targetes instal·lat:
    • Instalar físicamente el lector de tarjetas.Este dispositiu es connecta mitjançant un port USB al seu ordinador o al port sèrie.Siga las instrucciones del fabricante.Instal·le els controladors proporcionats pel proveïdor del lector.
    • Si el seu sistema operatiu és Windows 95/98 serà necessari instal·lar els Components Bases de Microsoft.Pot descarregar-los i instal·lar-los des de la pàgina web de la FNMT.
  • Instal·lació del programari inclòs al CD-ROM que haurà rebut juntament amb la targeta.Es tracta del mòdul criptogràfic FNMT Classe 2 per a maneig de targetes.Si no disposa d'este CD-ROM, pot descarregar el seu contingut de la pàgina web de la FNMT.
  • Sol·licitar el certificat d'usuari.Per a això, inserisca la targeta en el lector de targeta i seguisca els passos indicats en la web de la FNMT per a este procediment.Les claus es generaran a l'interior de la targeta, el que comporta que, per seguretat, la clau privada no podrà ser extreta de la targeta.
  • Acreditació de la identitat davant d'alguna de les Oficines de Registre autoritzades per l'Autoritat de Certificació.La documentació que haurà d'aportar-se per a este tràmit dependrà del tipus de sol·licitant (persona física, persona jurídica o entitat sense personalitat jurídica).Trobarà esta informació al web de la FNMT.
  • Descargar su certificado por Internet.