Obtenció d'un certificat electrònic en suport programari

Els passos concrets a seguir dependran de l'autoritat de certificació que elegim per a emetre el nostre certificat.Consulte la pàgina web d'aquella que ha elegit.Recorde que per a les relacions tributàries amb l'Agència Tributària ha de ser una de les Autoritats de Certificació admeses, que trobarà en "Entitats emissores de certificats electrònics acreditades per l'AEAT".

Així per a l'obtenció d'un certificat en suport programari, en el cas de l'autoritat de certificació de la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) els passos són:

  • Sol·licitud del certificat via Internet.
  • Acreditació de la identitat davant d'alguna de les oficines d'inscripcions establides per l'Autoritat de Certificació.La documentació a aportar en l'acreditació dependrà del tipus de certificat sol·licitat.
  • Descàrrega del certificat via Internet.
  • Realitzar còpia de seguretat del certificat.