Idees generals de com obtindre un certificat electrònic

En los siguientes enlaces de esta Ayuda, encontrará el procedimiento a seguir para obtener un certificado de usuario.

Els passos concrets a seguir dependran de l'Autoritat de Certificació que elegim per emetre el nostre certificat.Consulte la pàgina web de l'Autoritat de Certificació que haja elegit.Recorde que per a les relacions tributàries amb l'Agència Tributària ha de ser una de les autoritats de certificació admeses, que trobarà en  Entidades emisoras de certificados electrónicos.

Se ha distinguido por una parte, si el certificado a obtener es puramente software o si queremos un certificado en tarjeta.Esta disjuntiva diferencia els passos a seguir.En qualsevol dels dos casos, sempre és necessari un pas que consistix a acreditar la identitat davant d'una Oficina d'inscripcions.

D'altra banda, i una vegada elegit el suport programari o en targeta, depenent de la tipologia del certificat s'haurà de presentar una determinada documentació per a acreditar la identitat.