Què és importar un certificat

Quan tenim un certificat en algun mitjà d'emmagatzemament, ja siga este intern o extern al nostre equip i volem dur-lo al navegador diem que s’importarà un certificat.També és possible importar un certificat a una targeta criptogràfica des del navegador.