Com importar un certificat des de Mozilla Firefox

És possible que, per tal d'importar un certificat en Firefox, siga necessari que la còpia de seguretat s'haja realitzat amb contrasenya de suport.Este requeriment dependrà de la versió de Firefox que tinga instal·lada.Para importar la copia, siga las siguientes indicaciones:

  • Accedisca a "Eines", "Opcions", "Avançat" i seleccione la pestanya "Xifratge".Comprove que l'opció "Preguntar-me cada vegada" estiga també marcada.
  • Ajudant en "Veure certificats" i després en el botó "Importar".La icona d'una còpia vàlida serà un sobre groc obert amb un certificat verd apuntant i una clau i l'extensió ".PFX"  o ".P12".Seleccione-la des de la ubicació en la qual estiga guardada i punxe al botó "Obrir" de la finestra "Nom de l'arxiu a restaurar".
  • Es posible que el navegador le pida que introduzca la contraseña maestra.Tenga en cuenta que, si decide establecerla y en un futuro no la recuerda, esto podría causarla pérdida del certificado.Si no aparece ningún mensaje sobre la contraseña maestra, siga adelante.
  • Si estableció alguna contraseña de respaldo al generar la copia de seguridad, se mostrará una nueva ventana en la que se le solicitará que la introduzca.Si no va introduir cap, deixe el requadre en blanc i punxe en "Acceptar".
  • Si tot és correcte, apareixerà el missatge "S'han restaurat satisfactòriament...".

Per al correcte funcionament del seu certificat al web de l'Agència Tributària és necessari tindre el seu navegador amb una configuració determinada i el certificat arrel de l'entitat certificadora instal·lat.

Pot consultar el Manual "Gestor de certificats a Mozilla Firefox", en el que es facilita informació addicional sobre esta configuració i la instal·lació del certificat arrel de l'entitat emissora del seu certificat.