Com importar un certificat des d'Internet Explorer

Encara que podrien variar lleugerament d'una versió a una altra, per importar un certificat amb Internet Explorer, els passos són: 

  • En "Eines", "Opcions d'Internet".Dins de "Opcions d'Internet" té diverses pestanyes superiors, prema en "Contingut" i dins d'esta al botó de "Certificats".A la pestanya de "Personal" prema al botó importar.Se li mostrarà l'assistent d'importació de certificats que ens guiarà en el procés."Següent".
  • Seleccione l'arxiu que desitja importar mitjançant el botó examinar."Següent".
  • Li demanarà contrasenya (solament en cas que l’haja inclòs quan es va fer la còpia per importar) i marcar la clau privada com a exportable. "Següent".
  • Seleccionem magatzem automàticament."Següent". 
  • Ens mostra un resum i finalitzem."Finalitzar".