Com importar un certificat a una targeta

El certificat no es pot importar directament des del navegador a una targeta criptogràfica.Per tal de dur a terme esta operació és necessari disposar d'un programari específic facilitat per l'entitat certificadora i, a més, haver exportat el certificat a un dispositiu portàtil (disquet o unitat d'emmagatzemament USB) o a una ubicació del disc dur.

Una vegada haja realitzat la còpia de seguretat, i en el cas que el certificat d'usuari haja sigut expedit per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), seguisca les instruccions que es detallen a continuació:

  • Punxe en "Inici" (cantonada inferior esquerra) i seleccione "Programes",FNMT-RCM", "Targeta", "Importador de Certificats".

  • Prema en "Següent" a la finestra d'inici de l'assistent d'importació de certificats.

  • Amb el botó "Examinar" busque la ruta on es troba el certificat que ha exportat prèviament.Seleccione el fitxer i punxe en "Obrir".

  • De nou en la finestra on esta ubicat el botó "Examinar" prema el botó "Següent".

  • En cas d'haver establit una contrasenya de seguretat en el procés d'exportació, escriga-la i prema en "Finalitzar".

  • Apareixerà una finestra d'advertència amb el missatge "s'ha detectat la importació d'un certificat amb claus privades associades.Desitja que el procés es realitze sobre la Targeta Ceres?".Accepte el missatge punxant en "Sí".

  • A la finestra "Verificació de PIN" haurà d'introduir el PIN de la targeta i després prema en "Acceptar".

  • Si la importació s'ha realitzat amb èxit, rebrà el següent missatge "La importació del certificat a la targeta Ceres s'ha realitzat correctament".