Es pot exportar un certificat i la seua clau privada obtingut en targeta criptogràfica?

No, un certificat obtingut en targeta criptogràfica no es pot exportar.Realment la impossibilitat radica a exportar la seua clau privada associada.